Lars Lundmark, Johan Almesjö, Fredrik Skarp
Lars Lundmark, Johan Almesjö och Fredrik Skarp diskuterade hållbarhet och vattenbesparing.

Vi jobbar ständigt för att sätta vatten på agendan i olika sammanhang. Nyligen besökte vi HBV – Allmännyttans inköpsfunktion, för att prata hållbarhet, vikten av att se helheten i produktcykeln och hur vi kan göra det lättare för alla att göra klimatsmarta val.

HBV har fler än 800,000 lägenheter och 2 miljoner människor i sitt bestånd. Det ger dem stor makt och stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Som allmännyttans inköpsfunktion arbetar de med att göra ramavtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter för alla Sveriges allmännyttiga hyresbostäder. Efter deras samordnade upphandlingar kan sedan lokala allmännyttiga bostadsbolag ta del av de centralt tecknade avtalen.

– Vi vill inte bara jobba med boendemiljö utan med livsmiljö. Vi är inte betjänta av låga priser, utan av rätt kostnader och värde för de boende, säger Johan Almesjö, VD på HBV, som tillsammans med hållbarhetsstrateg Lars Lundmark stod som värd för mötet.

Johan trycker också på hur viktigt det är med bra upphandlingskrav, där priset inte är allt utan att det istället handlar om kvalitet och funktionalitet. Det kan exempelvis handla om att göra leverantörsbedömningar utifrån sin code of conduct när de tittar på produkter. De jobbar kontinuerligt för att utveckla leverantörsrelationer och att affären verkligen ska gynna båda parter, vilket är hållbart i längden.

Förutom att ta del av hur HBV jobbar diskuterades även Vatten med omtanke och hur vi på FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa jobbar med hållbarhetsfrågor samt framför allt hur vi kan jobba tillsammans för att göra ännu större skillnad framöver.

– Vi pratade mycket om hur vi som leverantör kan hjälpa HBV och bostadsbolagen att göra energikloka val. Hur vi bättre och tydligare kan få fram vikten av att det inte bara handlar om priset utan om funktionen. Där ser vi förbättrade och utökade livscykelanalyser som ett viktigt verktyg, så att vi kan se helheten och den övergripande bilden. Påverkan som kommer av tillverkningen kan exempelvis vägas upp av vad användaren sparar i och med att den byter ut sin gamla kran mot en ny. Sådana aspekter är viktiga att titta på, säger Fredrik Skarp, VD på Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa.

En knäckfråga är hur vi på ett så enkelt sätt som möjligt kan hjälpa människor att göra ett bra val, med så lite klimatpåverkan som möjligt.

– Formuleringar som bra, bättre, bäst är ett möjligt alternativ. I en inköpsportal ska det till exempel tydligt gå att välja och sortera olika produkter utifrån hur stor påverkan de har på klimatet. Där kan vi som leverantör underlätta genom att beskriva våra produkter utifrån just ett sådant klimatperspektiv. Våra produkter är redan idag otroligt energieffektiva och positiva ur ett hållbarhetsperspektiv, men budskapet kanske inte riktigt når ända fram på grund av benämningarna. När vi pratar om funktioner som EcoFlow, EcoSafe, kallstart är ganska svårtillgängliga begrepp. Där skulle vi kunna jobba med enklare ordval istället – som just bra, bättre, bäst – som visar hur stora utsläpp våra kranar har, säger Marina Thors Morell, produktchef på Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa.

Läs mer om våra smarta kranar och de funktioner som hjälper dig att spara vatten:
”Våra produkter: Smarta kranar som sparar vatten och värnar om miljön”

Läs mer om HBV på www.hbv.se.

Vad tycker du?

%d bloggare gillar detta: