En tydlig strategi gör att vi kan jobba effektivt och fokuserat mot våra mål. Vi har siktet inställt på 2020, där ledorden Starkare och Snabbare ska vara vägledande i hur vi arbetar. Vi ska nå vår vision om att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt genom lönsam tillväxt.

Det gör vi genom att fokusera på:

Positionering

Ledande varumärken och sortiment med miljö- och hälsosmarta lösningar. Målet är att öka omsättningen genom organisk tillväxt, samt med rationella förvärv, genom att:

  • vidareutveckla befintliga starka varumärken med tre konkurrenskraftiga och kompletterande produktportföljer
  • stärka sin marknadsledande ställning i Norden och på utvalda exportmarknader

Effektivitet

Störningsfri produktion och branschledande processer.

Målet är att:

  • minska tiden från order till leverans
  • öka produktivitet och kapacitetsutnyttjandet i produktionsanläggningarna
  • inom produktutveckling minska tiden från idé till lansering

Engagemang

Deltagande i affären, produkter och utveckling.

Målet är att:

  • ha branschens mest engagerade medarbetare.
  • upplevas som ledande på miljö- och hälsosmarta lösningar
  • ha ett tydligare hållbart produkterbjudande

Hållbarhet

FM Mattsson Mora Group vill verka hållbart i alla aspekter av sin verksamhet. Ett ökat hållbarhetsarbete väntas leda till ökad lönsamhet, affärsnytta och en bättre arbetsplats för våra anställda, samtidigt som att FM Mattsson Mora Group tar ansvar för sin inverkan på klimat och natur – hela vägen från idé och design till en långsiktig användning av koncernens produkter. Genom ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete ska FM Mattsson Mora Group bidra till en varaktigt hållbar utveckling.