Smarta kranar

Våra produkter Spara vatten Smarta produkter Mora Armatur-01

Genom att tillverka smarta kranar har vi tagit upp kampen. Vi har bestämt oss för att kämpa för en bättre och mer hållbar miljö genom att fokusera på de små, vardagliga miljöproblemen. För erfarenheten har lärt oss att de påverkar oss lika mycket som de stora.

Vår tanke är att alltid försöka se till helheten. Annars kan det bli så att vi gör bra saker för miljön i ena änden, för att sedan tappa mark i den andra. Därför måste vi först se till att den totala miljöbelastningen från vår verksamhet och vår tillverkningsprocess blir så liten som möjligt. Därefter minimerar vi den totala belastningen för dig som användare.

Att lösa miljöfrågor av det här slaget är ingen enkel uppgift. Vi har fått samla all erfarenhet, kompetens och engagemang vi kan uppbringa här på företaget. Tillsammans har vi gått igenom allt från energi- och vattensparteknik i blandarna, till transporter och energiförbrukningen i fabriken.

Forskare och experter har länge varit eniga: Vi människor påverkar i allt större utsträckning vår planet. Vi tänker göra vad vi kan för att få till en förändring. Det kan du också göra. Genom att installera miljökranar i kök och badrum, kan du minska din vatten- och energiförbrukning med upp till 30 procent. Ett normalhushåll kan spara cirka 3 900 kronor per år genom att byta ut tre vanliga vattenkranar – vid diskbänk, tvättställ och dusch till nya energieffektiva kranar. Den nya smarta tekniken gör att vattnets temperatur och flöde upplevs som oförändrat. Nya effektiva kranar sparar in cirka 40 procent av varmvattenanvändningen.

Kallstart och mjukstängning är några exempel på tekniska lösningar hos våra kranar som bidrar till att spara vatten. Läs mer om dem och fler smarta funktioner här bredvid.

Mora Armatur FM Mattsson Smarta Produkter

Kallstart

Kallstartfunktionen innebär att du sparar varmvatten utan att det påverkar känslan. När du har spaken i läget rakt fram ser kallstarten till att det alltid kommer alltid kallt vatten.

Undersökningar visar att majoriteten av de gånger vi spolar i kranen, är den öppen mindre än 30 sekunder. Även fast vi inte hinner känna det, så sätter de här korta spolningarna igång aktivitet i rören för att leverera både varmt och kallt vatten. Det betyder att energikrävande varmvatten kommer börja röra sig mot kranen, trots att det aldrig kommer till användning eller behövs. Här kommer vår kallstartsfunktion in i bilden.

Med spaken i läget rakt fram, den allra vanligaste placeringen, sker alltså bara tillförsel av kallvatten. Viktigt att lyfta är att funktionen inte på något sätt påverkar hur snabbt det går att få fram varmvatten – det fungerar precis likadant som vanligt när du vrider kranen åt det varmare hållet till vänster. Först när du placerar spaken till vänster om centrumlinjen kommer inblandningen av varmvatten. Det innebär att komforten bibehålls – du märker ingen skillnad – samtidig gjort en insats för miljön. Nästa gång du spolar vatten startar du alltså direkt från kallt och slösar därmed inte med varmvatten.

Dessutom  så gör kallstartfunktionen att du får en extra stor ”kallvattenzon”, det vill säga ett rörelseområde på ca 30° för spaken där det bara kommer kallvatten. Detta innebär en nästan obefintlig risk för ofrivillig varmvatteninblandning. Det kan jämföras med den konventionella blandaren som endast har en kallvattenzon på 5°. Tappvarmvatten kan utgöra en hälsorisk och ska inte användas för mat och dryck.

Mjukstängning

Mjukstängning innebär att kranen stängs med en för oss användare omärkbar fördröjning som gör underverk för kran och rör.

Att stänga en kran för hårt och snabbt kan ge upphov till smällar och tryckstötar i rören, vilket påverkar både livslängd och hållbarhet. Våra kranar med mjukstängning motverkar de problemen genom att ha en ögonblickskort fördröjning innan spaken sätts i bottenläge, vilket gör gör att kranen mår bättre och håller längre.

Förutom längre livslängd på rören och kranen, blir även hållbarheten på kopplingarna längre. Dessutom försvinner oljud i rörsystemet.

Funktionen mjukstängning och tekniken som möjliggör den är världsunik för våra produkter.

Hygienspolning

Vår hygienspolning är en programmerbar funktion som förhindrar att kranen samlar på sig stillastående vatten.

Funktionen säkerställer att det sker ett regelbundet utbyte av både varm- och kallvatten, vilket förhindrar bakterietillväxt i vattenledningarna.

Tänk bara på att hygienspolning inte ska förväxlas med hetvattenspolning, där den senare avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.

Blyfria produkter

Vi har bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar i våra blyfria produkter. Det gör att de får betydligt mindre miljöpåverkan.

Vi märker våra blyfria produkter med ”Lead Free”, vilket innebär att de innehåller mindre än 0,1 % bly och därmed är klassade som blyfria.

Antibactus

Flera av våra produkter är märkta med Antibactus. Det innebär att de är avsedda för genomspolning med hett vatten i förebyggande syfte.

Genomspolning med varmvatten reducerar risken för att gynnsamma miljöer för tillväxt av legionellabakterier bildas. Legionellabakterier förökar sig annars i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, duschar och kranar.

Systemet för genomspolning med varmvatten avlägsnar dessutom de bakterier som eventuellt kan uppkomma i ledningarna.