Åsikt och debatt

Att vara en del av den debatt som förs kring hur vi sparar vatten, sätta fokus på problemområden och ge förslag på lösningar är en del av hur vi vill jobba för att göra skillnad. Under rubriken Åsikt och debatt skriver olika representanter från oss om ämnet vatten. De har alla sin egen ingång, utifrån sitt perspektiv och sitt specifika arbetsområde. 

Vilka skriver här?

Under Åsikt och debatt pratar vi om vatten, hållbarhet och vattenbesparing ur olika perspektiv, både i intervjuer och genom personliga texter. Bland annat skriver nyckelpersoner hos oss om hur de ser på vattentemat från just sitt perspektiv. Läs mer om dem här nedan.