Produktutveckling

Att satsa på produktutveckling är av stor betydelse för att våra produkter ständigt ska förbättras – och därmed även bli mer resurseffektiva, smarta och hållbara. Fokus är att utveckla miljösmarta material som är enkla att återvinna och hitta lösningar som minskar vattenanvändningen.

Produktutveckling FM Mattsson Mora Armatur

För att ligga i framkant av teknikutvecklingen investerar vi kontinuerligt i vår produktutveckling. I Mora bedrivs arbetet för att göra produktutvecklingen snabb och effektiv med skalfördelar.

Utvecklingsarbetet har som mål att förse varumärkena med nya produkter och att utveckla nya smarta funktioner och egenskaper som kan användas i nya produkter. Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är att skapa produkter med ännu högre teknikinnehåll, hög kvalitet och efterfrågad design som möter användarnas behov och deras krav på hållbarhet. Med det i åtanke strävar vi efter att regelbundet lansera nya, ännu bättre produkter.