Produktion

Vi försöker ständigt göra vår produktion bättre och mer effektiv. Ambitionen är att ha en resurssnål produktionsorganisation med fokus på värdeskapande, där slöseri minimeras och kvalitetsnivån maximeras.

Produktion FM Mattsson Mora Armatur

Produktionsanläggningen i Mora är högt automatiserad med ett 80-tal industrirobotar. Slutmontering utförs till stor del manuellt. Koncernens mässinggjuteri är ett av Europas modernaste, med hög kapacitet och låg energiförbrukning. Att ha forskning och utveckling nära produktionen bidrar till verksamhetens goda innovationstakt och lanseringsprecision av nya produkter.

Produktionsanläggningen i danska Odense är främst inriktad på montering av både inköpta och egentillverkade komponenter.  Andelen egentillverkade komponenter har ökat och vår strategi är att fortsätta förbättra såväl effektivitet som kvalitetet.

Miljöpåverkan som kommer av vår egen produktion mäts och kontrolleras löpande med det tydliga målet att minska vår totala miljöbelastning. Översyn av tillverkning och montering syftar till att minimera överproduktion, onödiga arbetsmoment, transporter och lager. Det får i sin tur effekt på både på produktkvalitet och lönsamhet, samt framför allt på miljö- och resursanvändning då omarbetning och kassation minskar.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra tillverkningsmetoder för att minimera vår påverkan.