Logistik

Vi har konstaterat att transporter är ett av de områden där vi måste ta stortag. Förbättringsåtgärder behövs – och vi agerar. Det gör vi genom att ständigt hitta effektiviseringar genom kortare ledtider, färre transporter och miljösmarta transportmedel.

Logistik FM Mattsson Mora Armatur

Vi har som mål att skapa en optimerad säljprocess med korta ledtider, ett effektivt flöde av komponenter och smart lagerhållning. Vår logistik ska göra att materialflödet är både rationellt och lönsamt, där fokus ligger på att skapa nytta för våra kunder och användare.

För att upprätthålla och förbättra servicenivån till kund, grossist och samarbetspartner, vad gäller såväl leveranstid och precision, arbetar vi kontinuerligt med att korta våra ledtider. Ett av målen är att ytterligare förkorta genomloppstiden från råvara till färdig produkt genom kortare produktionscykler och snabbare omställningar. Vi har också lagerhållning på flera orter med volymer anpassade för lokala behov, för att på så sätt minska onödiga transporter och ge ännu bättre och snabbare service.