Inköp

Alla våra inköp samordnas genom en gemensam funktion som arbetar med råmaterial, komponenter och handelsvaror. Det gör att vi kan maximera skalfördelar och utveckla kvaliteten bland koncernens leverantörer av direkt material, såsom mässing, tätningar och fästelement.

Vi har även en tydlig policy för affärsetik som rör alla leverantörsrelationer och reglerar bland annat intressekonflikter och mutor. Leverantörerna uppmuntras även till att anta koncernens miljöpolicy. För att ytterligare stärka samarbetet med leverantörerna arbetar bolaget med att forma en mer omfattande uppförandekod och därmed säkra etiska affärer, hållbara material, goda arbetsvillkor och miljösmarta leveranser.

Inköp Anki Wallin FM Mattsson Mora Armatur