Försäljning och marknadsföring

Vi har många smarta produkter – smarta för både miljö och plånbok. Genom att lyfta fram och alltid visa våra kranars miljösmarta och miljöbesparande funktioner i försäljning och marknadsföring blir det lättare för användaren att använda dem rätt och på så sätt spara på vatten.

Marknadsföring FM Mattsson Mora Armatur

Att vi jobbar för att bli tydligare i vår kommunikation till kunder, installatörer och distributörer, för att öka medvetenheten om hur våra produkter kan göra skillnad, kan därmed ha en indirekt positiv påverkan på den totala miljöbelastningen.

Vår försäljning bedrivs via vårt moderbolag i Sverige samt egna lokala försäljningsbolag i Norge, Finland, Danmark, Belgien, Nederländerna och Tyskland. Ett femtiotal säljare är verksamma runt om i Norden, där de fokuserar på att stötta grossister och andra aktörer vi samarbetar med. Utanför Norden har vi strategiskt placerade säljare som fokuserar på specifika kundsegment. Dessutom samarbetar vi med lokala distributörer i de länder där vi inte har egna bolag.

Vid sidan av försäljning via grossister och externa distributörer arbetar vi löpande med att föra närmare dialog med slutanvändarna – alla de som faktiskt använder våra produkter varje dag. Där är digital kommunikation är ett område som ökar i betydelse och vi är med i matchen. Därför satsar vi på att skapa användarvänliga webbplatser och jobba olika digitala verktyg som underlättar vardagen för både proffskunder och konsumenter.