Medarbetare

Våra anställda är vår främsta tillgång och därför är det också självklart att deras välmående och säkerhet är högsta prioritet. Arbetsmiljöaspekter är något vi tar hänsyn till i alla led och är en viktig del av hur vi jobbar för att se till att vi lever upp till de förväntningar som finns på oss som arbetsgivare. Vi har tydligt uppställda förbättringsmål som planeras och följs upp genom enkäter, statistik, skyddsronder samt löpande av de anställda själva.

FM Mattsson Medarbetare_webb

För att garantera de anställdas trygghet och att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår finns en säkerhetskommitté som ansvarar för kontroll och bevakning av buller, luftkvalitet, belysning, kemikalierisker, maskinsäkerhet, psykosocial miljö, el och brandrisker och ergonomi.

Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsgivare, en professionell och spännande arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas både individuellt och inom sitt yrkesområde. Starkt ledarskap och medarbetarengagemang ska vara nära förknippat med koncernen. Konkurrenskraftiga villkor för våra anställda, som attraktiva personalförmåner och möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling, är en viktig del i att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. För att involvera medarbetarna i arbetet med ständiga förbättringar och effektiva processer används LEAN Production som genomsyrar alla delar av produktionen. Målet är att alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan.

Värdegrund

Grundläggande i vår verksamhet och företagskultur är en tydlig värdegrund som är ett vägledande verktyg i alla relationer med våra intressenter och vår omvärld.

Vår värdegrund bygger på:

Kundvärde:

Vi finns till för våra kunder och för kundernas kunder. Vi producerar, marknadsför och säljer produkter och lösningar, som är attraktiva för användarna och våra  samarbetspartners. Vi är lyhörda för kundernas önskemål och lyssnar ständigt av deras behov. Ju större värde vi kan ge kunden, desto större möjlighet har vi att hävda vår prisbild.

Engagemang:

Att vara engagerad i sitt arbete är viktigt för alla människor. Vi vill att varje medarbetare ska använda och utveckla sin kompetens fullt ut och känna att FM Mattsson Mora Group är en intressant och utvecklande arbetsplats.

Respekt:

Vi är alla olika. Det är en tillgång. Vi värdesätter olika åsikter. Vi visar respekt för varandras integritet och situation. Vi behandlar arbetskamrater, kollegor, kunder och ägare som vi själva vill bli behandlade.