Jämställdhet och jämlikhet

Vi jobbar aktivt med jämställdhet och jämlikhet. Hos oss på FM Mattsson Mora Group är olikheter och mångfald en tillgång och respekten för detta är en viktig del av värdegrundsarbetet. Allas lika värde respekteras och vi arbetar aktivt för att det ska upprätthållas. En säker arbetsmiljö är viktigt och därför finns en policy samt åtgärds- och beredskapsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling för alla anställdas trygghet.

Jämställdhet FM Mattsson Mora Armatur